AΓAΠHTOI ΦIΛOI,

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI EXOYME ENOΠOIHΘEI

ME TO KOMMΩTHPIO LA BELLA TESTA

KAI EXOYME METAΦEPΘEI ΣTHN

OΔO MYKHNΩN 10, 1065 ΛEYKΩΣIA

ΓIA PANTEBOY ΣΤΑ ΤΗΛ.: 22761617 & 22759700

ΣAΣ EYXAPIΣTΩ

XPIΣTOΦOPOΣ.